Диагностика НА АВТОМОБИЛИ LAMBORGHINI / ЛАМБОРДЖИНИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

БГдиагностика - Диагностика на LAMBORGHINI / ЛАМБОРДЖИНИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Lamborghini

LAMBORGHINI P1102 HO2S -11 heater circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1105 HO2S -12 heater circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1115 HO2S -11 heater circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1117 HO2S -12 heater circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1123 Long term trim adaptive air system low * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1124 Long term fuel trim adaptive air system high * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1127 Long term fuel trim multiplicative air system low * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1128 Long term fuel trim multiplicative air system high * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1140 Load calculation cross check * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1170 HO2S -11 circuit voltage stuck at Mid - range * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1195 EGR Boost or pressure sensor circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1196 Ignition switch start circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1213 Fuel injector 1 circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1214 Fuel injector 2 circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1215 Fuel injector 3 circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1216 Fuel injector 4 circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1225 Fuel injector 1 circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1226 Fuel injector 2 circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1227 Fuel injector 3 circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1228 Fuel injector 4 circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1250 Pressure regulator control solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1345 No SGC (CMP) signal to PCM * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1386 Knock sensor control zero test * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1401 EGR control solenoid circuit signal low * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1410 EVAP purge control solenoid circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1412 EGR differential pressure sensor signal low * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1413 EGR differential pressure sensor signal high * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1425 EVAP purge control solenoid circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1449 Canister drain cut valve solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1455 Fuel tank sending unit circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1458 Air conditioning compressor clutch signal fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1485 EGR Vent control solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1486 EGR vacuum control solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1487 EGR boost sensor solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1510 Idle air control valve closing coil high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1513 Idle air control valve closing coil low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1515 A/T to M/T codification * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1523 VICS solenoid valve circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1552 Idle air control valve opening coil low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1553 Idle air control valve opening coil high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1606 Chassis accelerator sensor signal circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1608 PCM internal fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1611 MIL request circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1614 MIL request circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1616 Chassis accelerator sensor signal low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1617 Chassis accelerator sensor signal high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1624 TCM to PCM MIL request signal circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1655 Unused power stage 'B' * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1660 Power stage group 'B' * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1665 Power stage group 'A' * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1743 Torque converter clutch solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1794 Battery or circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1797 Clutch pedal switch (MT) -or - P/N switch circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM

 Още?

БГдиагностика - София.

 
Нагоре