БГдиагностика - НАСТРОЙКА НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН (АГУ, газова уредба) общи похвати и видове настройки.

Тази инструкция е за всички автомобилни ентусиасти, които обичат да правят всичко по колите си сами и се отнася почти за всички системи с много малки изключения.

Видове газови горива и техните физически свойства.(ЛИНК)

Какво трябва да знаем за основните видове настройки при газовите инжекциони:

Автоматична настройка: Това е настройка при която компютъра се стреми да изравни колата на празен ход и задава базовите коефициенти в таблиците и графиките. При неработеща ламбда сонда (кислороден датчик) , забравете за тази настройка само ще си скъсате нервите излишно. При някои типове на впръскване и по-специфични инжекциони, като мазда например този тип настройка е неприложима.


Настройка чрез таблица: Това е един вид „мапване” на двигателя. В таблицата има клетки с коефициенти, които се нанасят ръчно от инсталатора или се заимстват от динамичната графика, ако има изградена такава. Основните компоненти в таблицата са обороти и инжекторно време. При различните инжекциони таблицата е различна. Работата с таблица е бавна и изисква много добро познаване на двигателите и процесите в тях.

Избора на инжектори и тяхната компесационна карта е различна за различните инжектори! Някои инжектори имат сходни карти, но при някои компенсацията е много различна. Компенсацията е нужна за да може инжектора да дозира еднакво  в различните диапазони на работа на двигателя. Избора на поддържаните от даден компютър инжектори и диф. налягане е есенциално за правилната работа на системата. Масово се инсталират инжектори, които не се поддържат от фирмуера на газовия компютър, което води до незадоволителни резултати! На долните снимки можете да видите разликата в компенсационните карти за различните инжектори при едно и също налягане. Инжектори: RAIL IG1, Valtek T30, Valtek T39, OMWL FAST, A.E.B I-PLUS.

Rail IG1 Apache 2Ohm Press. Gas 1.2 Bar

Valtek 39 Press. Gaz 1.2 Bar

OMWL Fast Press. Gaz 1.2 Bar

I-PLUS Press 1.2 Bar

Таблица за настройка на газов инжекцион.


 

Настройка чрез графика: Това е визуален метод на таблиците, който включва две основни графики: Графика на БЕНЗИН и графика на ГАЗ. Задължително трябва да се направи реална и много точна графика на бензин при напълно загрят двигател и във всички режими на работа за да можете да продължите с настройките на газ. При някои автомобили се налага по-продължително шофиране във всички режими за да се изчертае тази графика. След като приключите със снемането на бензиновата графика се снема газовата и се коригира така че да съвпадне напълно с бензиновата. За да ползвате този тип настройка трябва да имате работещ и правилно инсталиран датчик MAP и наляане. Този датчик мери налягането на изпарената газ, температурата на изпарената газ, засмукващият вакуум на двигателя (MAP). На база на тези данни компютъра изчислява, така нареченото диференциално налягане (Делата Фи). Този датчик на места се нарича още комбиниран датчик. При този тип настройка основни параметри са вакума (MAP данни) и инжекторното време. Настройката чрез графика е най-точният метод за определяне работата на двигателя във всичките му режими и е препоръчителна ако системата ви я поддържа!

*Как да разберем какъви датчици използва вашият газов инежкцион?

1. Букса с 3 кабела и един входящ маркуч свъразн към всмукателните тръби: Това е MAP сензор в отделен корпус.

2. Букса с 3 кабела и два входящи маркуча, единият към захранване на газовите инжектори и другия към всмукателните тръби: Това е Диференциален датчик (подава данни за вече пресметнато Деалта Фи).

3. Букса с 4 кабела и два входящи маркуча, единият към захранване на газовите инжектори и другия към всмукателните тръби: Това е Комбиниран датчик, при него Делата Фи се изчислява вътре в газовия компютър.

4. Букса с 5 кабела и два входящи маркуча, единият към захранване на газовите инжектори и другия към всмукателните тръби: Това е Комбиниран датчик + температура на изпарената газ, при него Делата Фи се изчислява вътре в газовия компютър.

5. Букса с 4 кабела и два входящи маркуча, единият към захранване на газовите инжектори и другия към всмукателните тръби, но в софтуера показва само Делта Фи: Това е Диференциален датчик + температура на изпарената газ.

6. Букса с 3 кабела и един входящ маркуч свъразн към захранването с газ на инжекторите: Това е датчик за налягане в отделен корпус.

7. Букса с 2 кабела свързан по захранващата линия на газовите инежктори без маркуч: Това е температурен датчик в отделен корпус.(може да бъде в Т-образна форма на маркучана захранващ газовите инжектори или като втулка със или без щуцер директно монтиран на газовите инжектори).

8. Форма на винт с 2 кабела съпротивление от 2 до 10 кило ома свъразан към корпуса на газовите инжектори или на корпуса на изпарителя: Това е обикновен температурен датчик в отделен корпус.

9. Букса с 2 кабела излиза от газовият филтър. Това е температурен датчик вграден във филтъра.

Съществуват и още няколко типа датчици, които вече почти не се срещат, така че няма да ви обърквам и да ги описвам.

Графика на газов инжекцион.

Снимка на перфектно настроен ГИ с метода графика. Ако бензиновата и газовата графика ви се препокриват идеално, както на снимката и дълготрайният триминг на бензиновият компютър е в рамките на + - 6% Поздравления! Вие сте направили перфектната настройка на вашият ГИ.

Забележка: При лятната и зиманата ГАЗ се наблюдават отклонения в газовата графика. По тази причина, маниаците си имат "зимна настройка" и "лятна настройка" записани във файл. Отклонение е възможно и поради износване на газовата рейка, нестабилно налягане на изпарителя или при некачествена (кръщавана) ГАЗ.


Настройка на празен ход и на 3000 оборота: Това е настройка при която газовият компютър изравнява колата на празен ход и на средни обороти. Настройката е доста груба и не се препоръчва освен ако нямате друга алтернатива ( стар модел газов инжекцион).


Настройка с вграден OBD-II хардуер:

Това е настройка чрез, която газовият компютър чете даните за горивната смес от бензиновият контролер на автомобила. При този режим сместа се донастройва автоматично на базата на %-ти продължителен и кратък TRIM на бензиновият компютър.

 

 

OBD

За да работи правилно OBD корекцията, кислородните датчици (Ламбда сонди) трябва да са в отлично здраве, тъй като те са "очите" на бензиновия компютър относно определянето качеството на горивната смес. Кислородните датчици са химичен източник на електроенергия с живот от 80 до към 120 хиляди километра пробег. След този пробег изхабяването им може да причини грешно дозиране на сместа и драстично повишаване на разхода на гориво. При някои специфични кислородни датчици се наблюдава неправилен сигнал при работа на газ, при такива автомобили OBD корекцията не може да работи коректно.

Настройка с вграден OBD-II хардуер - включването на тази функция позволява на газовия контролер да коригира впръскването на гориво съгласно информацията, която непрекъснато получава от OBD-II параметрите. За правилната й работа е нужно да бъде активирана опцията „Разрешена OBD-I I диагностика от газовия контролер“ в страницата със системната конфигурация , да б ъ д е к о р е к т н о з а д а д е н а информацията за принадлежност на цилиндрите към дадена горивна банка – и к а б е л и т е з а диагностика на газовия контролер да с а п р а в и л н о с в ъ р з а н и к ъ м диагностичния конектор на автомобила. В прозореца се изобразяват наблюдаваните OBD-II параметри за съответната банка – „Кратък трим“ ,
„Прод. трим“ , Ламбда“ , „Статус“ (на обратната връзка) и изработвания от системата газов трим. В полето „Отместване“ се задава стойност, към която газовия трим се стреми да „доближи“ продължителната бензинова корекция. „Нул. Грешки“ - тази опция указва на газовия контролер да прави опит за изтриване на всяка една грешка възникнала по време на работата на двигателя, независимо от нейния характер. В този случай газовият контролер не се интересува от кода на записаните грешки и винаги, когато диагностиката открие наличие на грешка се извършва заявка за нейното изтриване! „Нул. Грешки Смес“ - изтриване на грешки, записани в следствие на неправилно смесообразуване. В този случай газовия контролер анализира списъка с грешки, записани от бензиновия блок за управление и ако този списък се състои само от кодове на грешки, свързани с неправилна горивна смес, тогава се прави заявка за изчистването на паметта. „Раб. Двигател“ – Трие грешки само при работещ двигател „Праг Обороти“- При работа на двигателя под зададените обороти не се опреснява газовия трим. „Нул. трим под прага“- При работа на двигателя под тези обороти се нулира стойността на газовият трим „Нул. при старт“ – нулира газовия трим при всяко стартиране на двигателя. „Инв. Бензинов Трим“ - чрез включването на този параметър се инвертира логиката за работа на функцията – т.е. функцията изработва корекция в посока обратна на резултатите от OBD-II диагностиката.
*Забележка :OBD-II хардуер а не предполага липсата на необходимост от настройка на системата! Преди включването му се уверете, че сте конфигурирали правилно таблицата или графиката при работа на ГАЗ за всички работни области! Нулирането на грешки в бензиновия блок за управление трябва да се активира само при условие, че той позволява изчистването на грешки при работещ двигател! Функцията не трябва да се използва за „решаването“ на проблеми, свързани с неправилна инсталация или некоректна таблица / графика! Включването на опциите за изтриване на грешки трябва да става само ако сте уверени в това което правите. Изтриването на грешки може да „замаскира“ определен проблем, понеже не позволява непосредственото му диагностиране и това може да провокира по-големи проблеми в бъдеще!

*Забележка при максимално натоварване OBD-II корекцията не работи! Обърнете внимание че при натискане на педала повече от 70% бензиновият компютър не коригира по кислородната сонда, а превключва в обогатен режим (максимално натоварване) при, което чете фабрично зададени стойности за бензиновите времена от паметта си. Уверете се , че в този режим постъпва достатъчно количество гориво, иначе рискувате преобедняване на сместа и прегряване на клапаните и леглата им.

*Забележка:При някои по-съвременни бенз. инжекционни системи има 3-вида адаптация! Например при корейските и японските автомобили след 2003 година, бензиновият компютър изгражда адаптация на празен ход, адаптация при средно натоварване и адаптация при максимално натоварване. При такива автомобили е от изключителна важност да се обърне внимание колко процента е бензиновият трим на празен ход и да се изключи газовият трим до към 1300 оборота. Краткият бензинов трим трябва да бъде равен при превключване на газ (на празен ход), в противен случай се променя рязко адаптацията на празен ход, което води до трудно палене сутрин на студен двигател и слаб респонс на двигателя, когато е студен. Същото важи и за средно натоварване. Трябва да се запазят оригиналните стойности на бензиновата адаптация. Настройката на подобен тип инжекционни системи изисква професионален диагностичен компютър, чрез който да се изведат тези параметри преди монтажа на ГИ и да се следят по време на настройка на автомобила. Евтините OBD адаптери показват само краткия и продължителен трим на системата. Друго специфично нещо при по-прецизните инжекторни системи е температурата на превключване от бензин на газ. Тя трябва да е поне 50 реални градуса, защото не добре изпарената газ генерира много по-богата смес до загряване на изпарителя, което води до грешно адаптиране на бензиновият компютър.


Ръчна настройка: Настройка при, която инсталатора задава всички параметри на системата ръчно.

Налага се при специфични автомобили и при търсене на специални резултати например при турбо / компресорни автомобили. Ако човека зад компютъра знае какво прави, това е най-добрата настройка, тъй като е изцяло съобразена с особеностите на даденият двигател.


ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ НАСТРОЙВАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИМ В СЛЕДНОТО:

Ако автомобила е над 150 конски сили или е с турбо компресор, прочетете ТУК.

1. Прави се диагностика на БЕНЗИН за да сме сигурни че нашият двигател е ОК.

2. Прави се диагностика на ГАЗ със софтуера на газовият инжекцион за да се убедим, че всички датчици на газовия инжекцион работят правилно.

3. Проверява се дали всички инжектори на газовата рейка са наред, ако е нужно се калибрира газовата рейка с микрометър.

4. Проверяваме работоспособността на ламбда сондата и правилните и показания в софтуера на газовия инжекцион.

5. Загряваме двигателя до поне 75 градуса.

6. Сигнала за обороти на двигателя НЕ ТРЯБВА ДА Е СВЪРЗАН КЪМ ИНЖЕКТОРИТЕ, ЗАЩОТО ПРИ РЕЖИМ CUT-OFF на двигателя газовият компютър не отчита обороти!

7. Настройва се диференциалното налягане при 4 цилиндров атмосферен мотор: от 950 до 1150 мили бара, при 5 или 6 цилиндров мотор от 1250 до 1650 мили бара, според мощността на двигателя. При 3 цилиндров мотор от 850 до 1050 мили бара. При турбо и компресор двигателите налягането се подбира според надуването на турбината когато е в пик и се използват подсилени изпарители, обикновено за 4 цилиндров турбо или компресорен двигател е около 1400-1700 мили бара. Обърнете внимание на работното налягане на изпарителя и неговата стабилност, трябва да са съобразени с мощността на двигателя и да имат 30% резерв. В противен случай може да се сблъскате с проблеми в настройките при максимално натоварване. При някой мощни двигатели е необходимо изпарителя да се захрани с по-дебела тръба за да насмогва на апетита на мотора при големи натоварвания. Често срещано техническо решение особено при V образните двигатели е захранване с два индентични изпарителя.

8. ВАЖНО! Ако двигателя е с турбо или компресор убедете се че пружинките на газовите инжектори са достатъчно силни!!! Ако това не е така, заменете рейката с подходяща за турбо мотори, иначе при развъртане на турбото налягането ще отваря инжекторите и ще си повредите двигателя!!!(масово се монтира IG1 RAIL 3-Омова Black Body на двигатели с турбо) Тази рейка и повечето 3-омови рейки са с меки пружини! След около 10-20 хиляди дупки по клапаните ако колата се кара във високи обороти. Най-добре е за коли над 280 конски сили или такива с чип-тунинг след 4500 оборота да работят само на БЕНЗИН!

След приключване на избраната настройка не трябва да се променя бензиновото време при превключване от газ на бензин и обратно. Ако се променя коригирайте коефициентите в даденият режим. При добра настройка, графиките се препокриват напълно и коефициентите на газовите времена трябва да са от 1 до 1,2. Ако са по-големи или по-малки проверете налягането Делта-ФИ и размера на калибриращите дюзи.

Аванс процесорза какво служи и как да изберем правилният? ЛИНК

* ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изпарители за газов инжекцион имат гумени мембрани. Тези мембрани "улягат" за около 2000 км. и придобиват работна форма и твърдост, различни от първоначалните. Обикновено налягането леко се понижава или увеличва (според конструкцията на редуктора) след около 2000 км. пробег. По тази причина е необходимо след монтирането на нов изпарител след този пробег да се направи "донастройка" корекция на работното налягане на изпарителя.

Ако притежавате скъп и ценен за вас автомобил не експериментирайте с настройките, ако не се чувствате сигурен какво правите. Прекаленото обедняване на горивната смес, може да доведе до така нареченият "ефект на ацетиленовата горелка" и повреда в двигателя, произшествия и други неприятни събития!

Ако имате някакви въпроси не се притеснявайте да ни пишете, ще помогнем на всеки!

Специализирана инструкция за настройка и монтаж на газов инжекцион Бардолини / Bardolini B4 OBD

Инструкция за настройка по графика на газов инжекцион Фобос, MegaJet, Easy Gas Green, Vendo Autogas

 1. Части за газов инжекцион.
 2. Кабели за газови инжекциони.
 3. Букса за диагностика и настройка на газов инжекцион.
 4. Метанов инжекцион.
 5. Калкулатори за рентабилност и размер на дюзи.
 6. Галерия с примерни монтажи на газови инжекциони.
 7. Софтуер за газов инжекцион.
 8. Инструкции за монтиране и настройване на газов инжекцион БСМ.
 9. Настройване по метод графика (пътни настройки) на газов инжекцион Фобос.
 10. Ремонт и обслужване на газов инжекцион.
 11. Още?

БГдиагностика - София

 
Нагоре