Диагностика НА АВТОМОБИЛИ FORD / ФОРД

БГдиагностика - Диагностика на FORD / ФОРД

FORD / ФОРД БГдиагностика - София
РАЗДЕЛ - АВТОМОБИЛНА ДИАГНОСТИКА ЛИТЕРАТУРА

 

FORD EXPLORER 2000.jpg

30K
FORD FIESTA 1999.jpg 44K
FORD FIESTA 2003.jpg 33K
FORD FOCUS 2004.jpg 32K
FORD KA 2000.jpg 31K
Ford remote prog_0.pdf 77K
Socket location_Ford.pdf 64K
ford_antitheft.pdf 55K
ford_diagnostic_trouble_codes.pdf 365K
ford_ign_and_idle_setting_code60.pdf 54K
ford_incode_outcode_key_prog.pdf 100K
ford_injector_programming_tdci_ad.pdf 622K
ford_key_programming.pdf 71K
ford_s_max_epb_release.pdf 72K
ford_tdci_crank_sensor_dtc.pdf 42K
ford_tdci_info.pdf 122K
ford_transit_limiter.pdf 78K
ford airbag.pdf 62K
ford serv_setmode.pdf 62K
ford toggletest.pdf 63K
ford wiggletest.pdf 63K
socket_location_ford_ad.pdf 97K

Дезактивиране / активиране на функцията за автоматично заключване при ФОРД.
Преди да приложите процедурата, уверете се, че запалването е изключено и всички врати са затворени.
Трябва да завършите стъпки 1-7 в рамките на 30 секунди или процедура ще трябва да се повтори.
Ако процедурата трябва да се повтори, трябва да изчакате 30 секунди.
1. Завъртете ключа за запалване на ON.
2. Натиснете бутона за отключване на вратите три пъти.
3. Завъртете контактния ключ от ON на OFF.
4. Натиснете бутона за отключване на вратите три пъти.
5. Завъртете ключа на ON. Трябва да чуете писукане.
6. Натиснете бутона за отключване, след това натиснете бутона за заключване. Изписуква  веднъж, ако за автоматично заключване е деактивирано или два пъти (един къс и един дълъг сигнал), ако за автоматичното заключване е активирано.
7. Завъртете ключа в позиция OFF. Щв чуете единичен сигнал, за да потвърди, че процедура е завършена.

Поръчай ИНФО-CD

Още?

 
Нагоре